Olof Palme International Center
Olof Palme International Center

Ge en gåva till Palmecentrets solidaritetsarbete 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 10 SEK)
Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.
Olof Palme International Center
Postadress
Box 836
101 36 Stockholm

Telefon och epost
+46-8-677 57 70
info@palmecenter.se

Besöksadress
Sveavägen 68
Stockholm

Plusgiro
570-2